Annemarie Moerkerken-Ritmeester

Annemarie Present – kenmerkend Annemarie:

Annemarie heeft hart voor kinderen en is op een warme en enthousiaste manier betrokken op kinderen en hun ouders. Met 12 jaar leerkracht-ervaring  in het basisonderwijs is zij vanaf 2011 gestart als zelfstandig speltherapeut.

Speltherapie laat zien wat er speelt in het leven van uw kind!

Waarom speltherapie?
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Spel is immers de taal van een kind. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei (nieuwe) vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Wanneer kan speltherapie helpen?
Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.
U kunt hierbij denken aan problemen met het uiten van gevoelens, weinig zelfvertrouwen, hechtingsproblemen of moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen.

Hoe verloopt een speltherapietraject?
Een speltherapietraject neemt gemiddeld 15 sessies in beslag. De therapie vindt wekelijks plaats in de spelkamer die zo is ingericht dat een kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, enz.
De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.
De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar. Na een aantal spelsessies zijn er regelmatig oudergesprekken om ouders te informeren over het proces in de speltherapie en wordt er besproken wat nodig is in de thuissituatie. Soms kunnen ouders ook zelf actief deelnemen aan de spelsessies (zie onder).

Speltherapie met ouder(s) en kind
Soms zijn er problemen in de relatie tussen ouder(s) en kind. Dan kan Theraplay® een passende behandelmethode zijn om de relatie tussen ouder en kind m.b.v. speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten te verbeteren. Deze vorm van therapie is een methode om ouders en kind bij elkaar te brengen en een nieuwe en gezondere manier van omgaan met elkaar te beoefenen. Samengevat:

 • het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit
 • het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen
 • het bevordert een veilige hechting
 • het ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind

Deze vorm van speltherapie is geschikt voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Het kan al ingezet worden vanaf babyleeftijd tot in de tienerjaren. Niet de kalenderleeftijd, maar de emotionele ontwikkelingsleeftijd staat centraal.
Na een intakegesprek met ouders kan er besloten worden om gelijk of na een periode van speltherapie te starten met een ouder-kind observatie in de spelkamer. Daarna vindt een terugkoppelingssessie plaats met de ouders en kan er, na instemming van beide ouders, een Theraplay behandeling worden gestart.
Als u meer informatie over deze werkwijze wilt hebben, kunt u contact opnemen met de speltherapeut van PraktijkPresent of verder lezen op de website: http://theraplay.nl

Kwalificaties: 

 • Lid van FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
 • lid van de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten)
 • Aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg)
 • Aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Institiuur voor Bevordering van de Intergrale Gezondheidszorg)

 Doelgroepen:

 • Kinderen
 • Ouder-kind relatie

Speciale aandachtsgebieden:

 • Sociale en emotionele problematiek.
 • Afstemming ouder kind – Theraplay.

Achtergrond:

 • PABO : de Driestar
 • PostHBO- opleiding: Hogeschool Diemen ‘ Speltherapie’
 • Diverse cursussen en trainingen zoals ‘een taal erbij’, ‘Theraplay” en PSBK
 • Actief lid van de commissie scholing van de NVVS

 Werkdag:

Annemarie werkt op maandag en woensdag voor PraktijkPresent.