Ellen van Dorp- Stolk

Ellen Present – kenmerkend Ellen:

Ellen heeft door de jaren heen kennis en ervaring opgedaan in verschillende werkvelden en met diverse doelgroepen. Al werkend is ze steeds meer geboeid geraakt door de invloed die de levensgeschiedenis  van iemand  heeft gehad op de persoon die hij of zij geworden is. Ze gaat graag op zoek – samen met de cliënt – naar gebeurtenissen en omstandigheden die een bepalende rol hebben gespeeld in iemands leven en die de klachten waarvoor hulp is gezocht, begrijpelijk maken. De therapie sluit hierbij aan. Om te werken aan herstel richt Ellen zich niet in de eerste plaats op de klacht zelf, maar gaat ze met de cliënt ‘de diepte in’ om zo traumatische ervaringen te verwerken, vastzittende patronen om te buigen, relaties te herstellen e.d.. Zij maakt hierbij gebruik van verschillende behandelmethoden, waaronder Cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en symbooldrama.

Vanuit eigen ervaring is Ellen bekend met adoptie en ze denkt graag mee als er op dit gebied vragen zijn. Ellen werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

 • GZ-psycholoog
 • BIG-geregistreerd
 • EMDR-therapeut, lid van de Vereniging EMDR Nederland
 • Lid van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van GZ-psychologen)
 • Aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (NIP)

Doelgroepen:

 • Volwassenen (GGZ-behandeling)
 • Kinderen en jongeren (alleen als regiebehandelaar)

Speciale aandachtsgebieden:

 • Angst en depressie
 • Traumaverwerking (o.a. EMDR)

Achtergrond:

 • Studie orthopedagogiek  aan de Rijksuniversiteit in Leiden
 • Schoolbegeleiding bij leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in regulier en speciaal onderwijs; ervaring opgedaan in diagnostisch onderzoek en begeleiden van kinderen en jongeren, ouders en leerkrachten.
 • Ambulante GGZ (zowel Basis- als Specialistisch),  diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek.

Werkdagen:

Ellen werkt op dinsdag voor PraktijkPresent van 10:00 tot 17:00 uur.