EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een kortdurende, gestructureerde behandelmethode voor angst- en spanningsklachten die optreden nadat je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. Je kunt daarbij denken aan een ongeval of misbruik, maar ook pesterijen of een onverwacht verlies kunnen ingrijpend zijn en tot hardnekkige klachten leiden. We spreken dan van een Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS), veelal gekenmerkt door nachtmerries, herbelevingen/flashbacks, schrikreacties, prikkelbaarheid en vermijding. EMDR wordt ook wel toegepast bij problemen op het gebied van het zelfbeeld, paniekklachten of fobieën.
Het doel bij EMDR is het (weer) op gang brengen van het natuurlijke verwerkingsproces en het verminderen van de emotionele lading die gekoppeld is aan de herinnering, waardoor de klachten afnemen en je beter met de situatie om kunt gaan.
Voor meer informatie zie: www.emdr.nl