Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie. Het is een internationaal bekende en effectief bevonden manier van werken.
Voor EFT geldt dan ook het volgende:
– het heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
– de methode kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
– er wordt gekeken naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
– de methode zoekt en vindt de zere plekken van vroeger en
– de partners bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.
Veel informatie is te vinden op de website www.eft.nl.