Emotionally Focused Therapy (EFT)

Wat is het belang van een goede relatie in het algemeen?

Wie wil dat niet? Een fijne relatie waarin je je gezien, gehoord, gekend èn geliefd weet? Een goede relatie is belangrijk voor ons welzijn als mensen. Het biedt emotionele steun, verbondenheid en een gevoel van betekenis. Goede relaties dragen bij aan ons geluk, verminderen stress en bevorderen een gezonde levenskwaliteit. Daarom is blijvend investeren in je relatie zinvol en waardevol, zowel voor jouzelf, voor degene waar je mee verbonden bent als voor je hele (sociale) omgeving.

Wat zijn enkele veelvoorkomende problemen in relaties die kunnen leiden tot stress en ontevredenheid?

Wat als je je nìet gezien, gehoord, gekend en geliefd voelt? Veelvoorkomende relatieproblemen zijn miscommunicatie, het niet begrijpen van onderliggende behoeften en verlangens onder onopgeloste conflicten. Ook een gebrek aan emotionele verbinding en verlies van intimiteit geven stress, ontevredenheid en eenzaamheid. Het is niet gek als dat je overkomt, want zeg nou zelf: wie leert er op school hoe je op een goede manier relaties aangaat en onderhoudt?

Wat is EFT-relatietherapie en hoe verschilt het van andere benaderingen?

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een mooie vorm van relatietherapie die zich niet richt op de inhoud van communicatie, maar veel meer op wat daar onder ligt. Welke emotie is er en wat heeft die te vertellen over de behoefte en het verlangen wat er onder en achter zit? Op moment dat je je gezien en erkend voelt in dat jouw emoties waardevolle informatie in zich dragen over een voor jou belangrijke boodschap, kun je ‘afdalen’ naar je onderliggende behoeften. Die leer je te kennen èn kenbaar te maken. Door hier openheid over te geven, geef je de ander toegang tot jou, tot jouw ‘binnenwereld’. Het elkaar hier toegang toe geven levert het herkennen en begrijpen van elkaars emoties op. Dat vergroot jullie emotionele verbondenheid en het creeërt veilige (hechtings)verbinding. Hiermee werk je aan duurzame positieve veranderingen in je relatie.

Welke voordelen kunnen koppels verwachten van EFT-relatietherapie?

Koppels kunnen verwachten dat EFT-relatietherapie hen helpt om hun emotionele band te versterken en op een dieper niveau met elkaar te verbinden. Dit zorgt ervoor dat communicatie verbetert en conflicten eerder en anders opgelost worden. Dit leidt tot een gelukkigere, gezondere en bevredigendere relatie. 

Emotionally Focused Therapy (EFT)-relatietherapie heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere vormen van relatietherapie. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Focus op Emotionele Verbondenheid: EFT richt zich op het herstellen en verdiepen van de emotionele verbondenheid tussen partners. Het benadrukt de belangrijke rol van emoties in relaties, wat leidt tot diepgaande positieve veranderingen.
 2. Effectief bij Verschillende Problemen: EFT is geschikt voor een breed scala aan relatieproblemen, waaronder communicatieproblemen, conflicten, ontrouw, en emotionele afstand. Het kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elk paar.
 3. Bewezen Effectiviteit: EFT heeft een solide wetenschappelijke basis en heeft zich in onderzoeken en klinische toepassingen bewezen als een effectieve vorm van relatietherapie. Het toont positieve resultaten in het verminderen van conflicten en het verbeteren van tevredenheid in relaties.
 4. Concrete Stappen en Tools: EFT biedt concrete stappen en tools voor koppels om negatieve patronen te herkennen en te doorbreken. Het helpt hen om gezonde communicatie en interactie te ontwikkelen.
 5. Herstelt Veilige Hechting: EFT richt zich op het herstellen van een veilige emotionele hechting tussen partners. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en veiligheid in de relatie.
 6. Individuele Groei: EFT moedigt individuele groei aan, omdat het partners helpt om zich bewust te worden van hun eigen emoties en behoeften, wat gunstig is voor hun persoonlijke ontwikkeling.
 7. Nadruk op Waarden en Verlangens: EFT moedigt koppels aan om hun waarden en diepste verlangens te verkennen en te delen, waardoor ze meer in lijn kunnen leven met wat voor hen echt belangrijk is.
 8. Langdurige Resultaten: EFT streeft naar blijvende positieve veranderingen in relaties, niet alleen snelle oplossingen. Het doel is om koppels in staat te stellen een hechtere, gezondere relatie op te bouwen op de lange termijn.
 9. Veilige Therapeutische Omgeving: EFT-therapeuten creëren een veilige en ondersteunende therapeutische omgeving waarin koppels openlijk kunnen praten over hun emoties en problemen.
 10. Internationaal Geaccepteerde Benadering: EFT is wereldwijd erkend en wordt beoefend in veel landen, waardoor het gemakkelijk toegankelijk is voor koppels over de hele wereld.

EFT Relatietherapie bij PraktijkPresent

Bij PraktijkPresent is er een ongedwongen sfeer waarin je samen kunt onderzoeken waar jullie groeipunten in je relatie liggen. Er wordt gewerkt vanuit positiviteit en wat er wèl is: jullie wens om elkaar (opnieuw) te vinden, jullie verlangen naar (her)verbinding.

In Emotionally Focused Therapy (EFT)-relatietherapie wordt de “tango” vaak gebruikt als een metafoor om de dans van emotionele verbondenheid tussen partners te beschrijven. Deze dans omvat verschillende stappen en bewegingen die therapeuten en koppels samen doorlopen om een veilige en hechte relatie te ontwikkelen. Hier zijn de stappen van deze emotionele tango:

 1. Herkenning van negatieve danspatronen: De eerste stap in de tango is om bewust te worden van de negatieve patronen van communicatie en interactie die zich herhalen tussen de partners. Deze patronen kunnen leiden tot conflicten en afstand in de relatie. 
 2. Ontcijfering van de emoties: In deze stap proberen koppels en therapeuten de diepere emoties te ontcijferen die ten grondslag liggen aan de negatieve danspatronen. Dit kan onderliggende gevoelens van angst, verdriet, eenzaamheid of onzekerheid omvatten. 
 3. Deprimerende emoties verzachten: Partners leren hoe ze hun eigen en elkaars emotionele reacties kunnen verzachten. Ze leren begrijpen dat emoties normaal en gezond zijn. 
 4. Herformulering van de behoeften en verlangens: De tango omvat het verkennen en delen van individuele behoeften en verlangens binnen de relatie. Partners leren hun diepste wensen en verwachtingen te uiten. 
 5. Herstel van de emotionele verbinding: De laatste stap van de tango is om de emotionele verbinding te herstellen. Partners leren hoe ze elkaar kunnen steunen, troosten en liefhebben op een manier die veiligheid en nabijheid bevordert. 

Tijdens deze emotionele tango is de therapeut als een ervaren danspartner die koppels begeleidt bij het navigeren door deze stappen. Het doel is om een veilige emotionele verbinding te creëren, waarin partners zich begrepen, geliefd en gesteund voelen. Deze benadering benadrukt het belang van emoties in relaties en helpt partners om negatieve danspatronen te vervangen door positievere en hechtere interacties. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van duurzaam en liefdevol partnerschap.