Gezins-PMT

Wat is psychomotorische systeemtherapie/gezins-PMT?

Dit is een vorm van therapie die gericht is op het verbeteren van de psychomotorische ontwikkeling en het versterken van de relaties binnen gezinnen. Het richt zich op de interactie tussen lichaam en geest en gebruikt beweging en lichaamsgerichte oefeningen als middel om emotionele en relationele problemen aan te pakken.

Binnen psychomotorische systeemtherapie/gezins-PMT wordt gekeken naar de manier waarop gezinsleden met elkaar communiceren, hoe ze omgaan met grenzen en hoe ze emoties en spanningen uiten. Oefeningen en activiteiten worden gebruikt om gezinsleden bewust te maken van hun lichaamservaringen en om gezonde manieren van communicatie en interactie te bevorderen.

Deze therapie kan individueel worden gegeven, maar meestal wordt het in groepen gedaan waarbij verschillende gezinnen samenwerken. Het doel is om gezinsleden te helpen hun eigen emoties en gedrag te begrijpen en te leren uitdrukken, en om gezonde en respectvolle relaties binnen het gezin te bevorderen.

Psychomotorische systeemtherapie/gezins-PMT kan worden ingezet bij verschillende problemen, zoals gedragsproblemen, psychosomatische klachten, relationele problemen binnen het gezin, trauma en emotionele problemen. Het is met name geschikt voor gezinnen waarin de communicatie en interactie onder druk staan en waarin emotionele expressie vaak onderdrukt wordt.

Het uiteindelijke doel van psychomotore systeemtherapie/gezins-PMT is om gezinsleden te helpen hun eigen krachten en hulpbronnen te ontdekken, hun relaties te versterken en een gezonde ontwikkeling te bevorderen.

Voor welke doelgroepen is psychomotorische systeemtherapie geschikt?

Psychomotorische systeemtherapie kan geschikt zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder:

 • Kinderen en adolescenten: Psychomotore systeemtherapie kan worden toegepast bij kinderen en adolescenten met gedrags- of emotionele problemen. Het kan helpen bij het verbeteren van hun lichamelijke expressie en het bevorderen van hun emotionele welzijn.
 • Volwassenen: Psychomotore systeemtherapie kan ook geschikt zijn voor volwassenen met verschillende psychische problemen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en verslaving. Het kan helpen bij het versterken van hun emotionele regulatie en het verminderen van symptomen.
 • Koppels en gezinnen: Psychomotore systeemtherapie kan worden toegepast bij koppels en gezinnen om communicatie- en relatieproblemen aan te pakken. Het kan helpen bij het verbeteren van de interactie, het oplossen van conflicten en het bevorderen van een gezonde dynamiek binnen de relatie.

Het is belangrijk op te merken dat de geschiktheid van psychomotore systeemtherapie voor een specifieke doelgroep afhangt van individuele behoeften en omstandigheden. Het is raadzaam om een gekwalificeerde therapeut te raadplegen om te bepalen of deze vorm van therapie geschikt is voor een specifiek persoon of doelgroep.

Welke voordelen kunnen gezinnen verwachten van psychomotorische systeemtherapie?

Psychomotorische systeemtherapie biedt verschillende voordelen voor gezinnen.

 • Verbeterde communicatie: Deze vorm van therapie helpt gezinsleden om effectiever met elkaar te communiceren. Het kan hen helpen om conflicten op te lossen, begrip voor elkaars standpunten te ontwikkelen en de communicatiepatronen binnen het gezin te verbeteren.
 • Sterkere banden: Psychomotore systeemtherapie kan de onderlinge relaties tussen gezinsleden versterken. Het biedt gezinnen de mogelijkheid om hun banden te versterken en wederzijds begrip en steun op te bouwen.
 • Emotionele regulatie: Deze therapie kan gezinsleden helpen om beter om te gaan met hun emoties en deze te reguleren. Door het ontwikkelen van emotionele vaardigheden leren gezinnen hoe ze met stress, angsten en andere emoties kunnen omgaan.
 • Probleemoplossende vaardigheden: Psychomotore systeemtherapie kan gezinnen helpen bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Het leert gezinsleden hoe ze samen kunnen werken om problemen op te lossen en beslissingen te nemen die voor iedereen bevredigend zijn.
 • Versterkte individuele en gezinsidentiteit: Deze therapie kan gezinnen helpen om een sterkere identiteit te ontwikkelen als individuen en als gezin. Het moedigt gezinsleden aan om zichzelf en elkaar beter te begrijpen en te accepteren, waardoor ze zich meer verbonden voelen met hun gezinsidentiteit.
 • Stressvermindering: Psychomotorische systeemtherapie kan helpen om stress in het gezin te verminderen. Door het aanleren van ontspanningstechnieken en coping-strategieën kunnen gezinnen beter omgaan met stressvolle situaties en conflicten.

Hoe verloopt een typische sessie in psychomotorische systeemtherapie?

Een typische sessie in psychomotorische systeemtherapie volgt over het algemeen een gestructureerde aanpak om de doelen van de therapie te bereiken. Hier is een overzicht van hoe een typische sessie in psychomotore systeemtherapie kan verlopen:

 1. Begroeting: De therapeut begroet de cliënt en zorgt voor een warme en vertrouwde sfeer. Het kan zijn dat de therapeut kort de voortgang of eerdere sessies bespreekt om te zien hoe het met de cliënt gaat.
 2. Bespreken van doelen: De therapeut bespreekt samen met de cliënt de doelen van de therapie. Dit kunnen individuele doelen zijn, zoals het verminderen van angst of het vergroten van zelfvertrouwen, maar ook relationele doelen, zoals het verbeteren van communicatie met een partner of gezinslid.
 3. Oefeningen en activiteiten: De therapeut introduceert verschillende oefeningen en activiteiten die gericht zijn op het verkennen en verwerken van ervaringen, emoties en gedachten. Deze activiteiten kunnen gebruikmaken van beweging, lichaamswerk, rollenspel, muziek, kunst en andere uitdrukkingsvormen.
 4. Reflectie en bespreking: Na elke oefening of activiteit wordt er tijd genomen om te reflecteren op de ervaringen. De therapeut en cliënt praten over wat er gebeurde, welke gevoelens er opkwamen en welke inzichten er werden verkregen. Hierbij kan de therapeut vragen stellen en samen met de cliënt nieuwe perspectieven ontdekken.
 5. Verbinding met relaties: Psychomotore systeemtherapie legt de nadruk op de impact van relaties op individuele en gezinsproblemen. De therapeut kan vragen stellen over belangrijke relaties en hoe die in de therapie kunnen worden betrokken. Soms kan de therapeut zelfs specifieke sessies organiseren waarin gezinsleden of anderen worden uitgenodigd om de therapie te ondersteunen.
 6. Afronding: Aan het einde van de sessie vat de therapeut samen wat er is besproken en welke inzichten er zijn opgedaan. De cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen of opmerkingen te maken. Er kunnen ook huiswerkopdrachten worden gegeven om de voortgang tussen de sessies te bevorderen.