Speltherapie

Speltherapie: laat zien wat er speelt in het leven van uw kind!

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Spel is immers de taal van een kind. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei (nieuwe) vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Wanneer kan speltherapie helpen?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

U kunt hierbij denken aan problemen met het uiten van gevoelens, weinig zelfvertrouwen, hechtingsproblemen of moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassenen.

Hoe verloopt een speltherapietraject?

Een speltherapietraject neemt gemiddeld 15 sessies in beslag. De therapie vindt wekelijks plaats in de spelkamer die zo is ingericht dat een kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, enz.
De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.
De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar. Na een aantal spelsessies zijn er regelmatig oudergesprekken om ouders te informeren over het proces in de speltherapie en wordt er besproken wat nodig is in de thuissituatie. Soms kunnen ouders ook zelf actief deelnemen aan de spelsessies (zie kopje speltherapie met ouder(s) en kind).

In onderstaand filmpje wordt speltherapie uitgelegd: