Privacy (Policy)/ vertrouwelijkheid

Als psycholoog en pedagoog hebben we een beroepsgeheim. Alles wat je vertelt, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden. Volgens deze wet mogen je persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor je behandeling. Zonder jouw toestemming mogen we nooit informatie over jou verstrekken aan anderen. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van (dreigend) gevaar voor jouzelf of anderen.

Lees verder over onze Privacy Policy.

De AVG-privacyrechten

Dit zijn (in het kort) de rechten van u als cliënt:

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevnes over te dragen.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht dus om ‘vergeten’ te worden.
  • Het recht op inzage. U mag inzien welke persoonsgegevens wij hebben opgeslagen van u.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. U mag de verwerkte persoonsgegevens (laten) wijzigen.
  • Recht op beperking van verwerking. U mag minder gegevens laten verwerken.
  • Recht met bettrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het gaat om het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Overleg met je huisarts/ andere specialist

In het aanmeldformulier wordt vermeld dat er overleg is met je huisarts. Dit betekent dat je huisarts bericht ontvangt over je aanmelding en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling krijgt. Indien nodig kan er ook tussentijds (telefonisch) overleg met de huisarts zijn. Indien u niet wilt dat er overleg is met uw huisarts, moet u dit aangeven. Het is namelijk niet verplicht, maar wel aanbevolen.
Soms is het nodig om voor de goede voortgang van de behandeling te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij hebben natuurlijk hun beroepsgeheim.

Dossier

Je dossier wordt wettelijk 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Je hebt recht op inzage en afschrift van je dossier (op afspraak). Je kunt een schriftelijk verzoek doen tot eerdere vernietiging van het dossier.

Meer informatie op de volgende websites

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
www.psynip.nl
www.bigregister.nl
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Klachten

Het kan zijn dat je ontevreden bent over de behandeling of dat de behandeling je niet biedt wat je had verwacht. Als dit het geval is, dan horen we dat graag van je en zoeken we samen naar een oplossing. Mochten wij er niet samen uit komen, dan kun je voor informatie of het indienen van een klacht terecht bij het NIP (www.psynip.nl) of bij de NVO (www.nvo.nl). Deze instanties hebben een onafhankelijke klachtencommissie.

Algemene voorwaarden

Bovengenoemde punten zijn de belangrijkste voorwaarden. Verdere, algemene voorwaarden van PraktijkPresent vindt u hier. Als u uw behandelovereenkomst tekent, tekent u ook voor akkoord met deze voorwaarden.