Jolanda Spek

Jolanda Present – kenmerkend Jolanda:

Jolanda heeft door haar werk bij een onderwijsadviesdienst veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling (basis-GGZ) van kinderen in de basisschoolleeftijd. Naast haar werk bij Praktijk Present werkt Jolanda als orthopedagoog in het regulier en speciaal basisonderwijs. Het welbevinden van kinderen gaat Jolanda aan het hart. In de begeleidingstrajecten, waar diagnostiek nodig kan zijn, gaat zij op zoek naar manieren om kinderen en hun opvoeders in hun kracht te zetten en hun welbevinden en veerkracht te vergroten. Jolanda geniet enorm van de contacten die zij met kinderen en hun opvoeders heeft. Vanuit haar christelijke levensovertuiging wil Jolanda er voor de ander zijn!

Kwalificaties: 

  • Orthopedagoog-generalist, aangesloten bij het NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)
  • Supervisor Orthopedagoog-generalist, aangesloten bij het kwaliteitsregister van het NVO
  • BIG-geregistreerd (39926931831)

 Doelgroepen:

  • Kinderen en jongeren met hun opvoeders

Speciale aandachtsgebieden:

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Opvoedproblemen

Achtergrond:

  • Doctoraal Orthopedagogiek (afstudeerrichting autisme en verstandelijke handicap) aan de Rijksuniversiteit Leiden (1997)

Werkdag:

Jolanda werkt op woensdag voor PraktijkPresent.