Mirjam Klop – Bragt

Mirjam Present – kenmerkend Mirjam:

Mirjam heeft kennis en ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling (basis- en voornamelijk specialistische GGZ) bij kinderen en jongeren met een verscheidenheid aan problematiek. Kinderen en jongeren waarbij het opgroeien niet ‘vanzelf’ gaat, nemen een speciale plek in haar hart in. Zij vindt het een uitdaging om te onderzoeken welke problematiek er speelt en hoe het kind/de jongere zo goed mogelijk ondersteund kan worden in zijn ontwikkeling. Daarbij vindt zij het belangrijk om oog te hebben voor de sterke kanten van het kind en zijn omgeving. In haar behandeling maakt Mirjam gebruik van wetenschappelijke inzichten en probeert zij zo veel mogelijk aan te sluiten op wat bij het kind past. Zij hanteert een rustige, accepterende houding en vindt het belangrijk dat het kind zich op zijn gemak en zich gehoord voelt. Mirjam is getrouwd, moeder van een zoon en werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Kwalificaties:

  • Orthopedagoog – geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
  • Lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen)
  • EMDR-therapeut VEN in opleiding (aspirant-lid van de Vereniging EMDR Nederland)
  • Geschoold in o.a. CGT, ACT en EMDR (basis)

Doelgroep:

Kinderen en jongeren

Speciale aandachtsgebieden:

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Psychotrauma

Achtergrond:

  • Ambulante GGZ (zowel Basis- als Specialistisch), diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.
  • Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht
  • Bachelor Psychologie aan de Universiteit van Tilburg

Werkdag:

Mirjam werkt op woensdag en donderdag voor PraktijkPresent.