Oplossingsgerichte Therapie

Bij de Oplossingsgerichte Therapie gaat de aandacht niet in de eerste plaats naar het probleem, maar naar de oplossing ervan. Uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. In de Oplossingsgerichte Therapie wordt de cliënt gezien als expert. Hij onderzoekt samen met de therapeut welke vaardigheden hij zelf in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. De therapeut denkt mee en stimuleert de cliënt bij dit proces. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Voor uitgebreidere informatie over oplossingsgerichte therapie zie Internetdocument Oplossingsgerichte Therapie(nji.nl)