Positieve Psychologie

Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie is een relatief nieuwe stroming binnen de psychologie die zich richt op het versterken van positieve emoties, karaktereigenschappen en gedragingen. Dit vakgebied is ontstaan uit de visie van Martin Seligman, die in 1998 de voorzitter was van de American Psychological Association. Seligman stelde voor om de focus van de psychologie te verleggen van het repareren van wat er mis is met mensen naar het versterken van wat er al goed gaat bij mensen. Hierin verschilt de therapie van de traditionele therapie, die zich vaak meer richt op het oplossen van ‘wat er mis is’. Positieve psychologie focus zich juist op gedachten en gevoelens die we wél willen bereiken, het is een wetenschappelijke benadering die zich richt op het bevorderen van positieve emoties, welzijn, geluk en zingeving bij mensen.

Positieve Psychologie als therapie

Iedereen heeft zwakke kanten en valkuilen. Tegelijkertijd hebben we allemaal ook veel sterke kanten en positieve eigenschappen. Binnen de Positieve Psychologie ligt de focus niet op je klachten, maar op je sterke kanten en op het verkennen van wat jouw leven de moeite waard maakt. Dit betekent dat de focus ligt op het identificeren en ontwikkelen van positieve eigenschappen zoals optimisme, veerkracht, dankbaarheid, zingeving en hoop. Door deze eigenschappen te versterken, kunnen mensen beter omgaan met stressvolle situaties en uitdagingen in het leven. Mensen die zich gelukkiger voelen zijn over het algemeen ook gezonder, hebben stabielere sociale relaties en presteren beter op het werk. Deze focus betekent niet dat er geen ruimte is voor de negatieve emoties. Negatieve gevoelens zoals verdriet, stress en pijn horen bij het leven. Je leert binnen de Positieve Psychologie om veerkrachtiger om te gaan met deze negatieve gevoelens.

Welke voordelen heeft positieve psychologie als therapie?

Positieve psychologie kan worden toegepast in de therapie met behulp van verschillende technieken en oefeningen die jou ondersteunen om uitdagingen te overwinnen, te groeien in het gebruik van je sterke kanten en veerkracht te ervaren. De positieve psychologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en empirisch bewijs. De positieve psychologie is daarnaast ook een praktische benadering die concrete tools en strategieën biedt om het welzijn van individuen, groepen en organisaties te verbeteren.

Positieve psychologie als therapie heeft verschillende voordelen. Voorbeelden van wat positieve psychologie als therapie je kan opleveren zijn:

  • Het ervaren van meer zingeving in het dagelijks leven.
  • Het ontdekken van jouw copingstijlen: hoe kun jij het beste omgaan met tegenslagen?
  • Het ontdekken van jouw persoonlijke sterke kanten. Dit helpt je om deze meer in te zetten in het dagelijks leven en te ontdekken of jouw sterke kanten een match zijn met je werk. Iedereen heeft een unieke set aan sterke kanten. Het mooie is dat deze ook nog ontwikkelbaar zijn. Je groeit door deze meer in te gaan zetten. Wanneer jij en je therapeut samen aan de slag gaan met positieve psychologie, ga je vrijwel zeker ook aan de slag met het (her)ontdekken en inzetten van je sterke kanten.
  • Verminderen van depressie, angst en stress door negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen te herkennen, uit te dagen en te veranderen.
  • Versterken van positieve relaties, betrokkenheid en verbinding.
  • Versterken van positieve emoties.
  • Het versterken van de veerkracht.
  • Preventief werken aan het voorkomen van psychische problemen.

Positieve Psychologie bij PraktijkPresent

Bij PraktijkPresent gebruiken we Positieve Psychologie als onderdeel van Cognitieve Gedragstherapie in onze behandelingen. Al het onderzoek naar positieve emoties, heeft geleid tot wetenschappelijk bewezen oefeningen, die we gebruiken binnen de therapie. We maken bij PraktijkPresent bijvoorbeeld gebruik van de VIA Character Strengths: een vragenlijst die jou helpt ontdekken waar je sterke kanten en valkuilen liggen. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom via ons contactformulier in contact met een van onze psychologen of therapeuten.