Psychomotorische Therapie

Wat is psychomotorische therapie (PMT) en hoe verschilt het van andere vormen van therapie?

Psychomotorische of psychomotore therapie (PMT) is een vorm van therapie die zich richt op het bevorderen van de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen door middel van lichaamsgerichte oefeningen, beweging en activiteiten. Het combineert elementen uit de psychologie, bewegingswetenschappen en therapieën zoals fysiotherapie en speltherapie. PMT wordt vaak gebruikt bij het behandelen van mensen met psychische problemen, zoals angststoornissen, depressie, trauma, verslavingen en eetstoornissen. Daarnaast kan het ook effectief zijn bij het verminderen van stress, het verbeteren van zelfbeeld en zelfcompassie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met emoties.

PMT verschilt van andere vormen van therapie doordat het een sterke nadruk legt op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Het erkent dat onze gedachten, emoties en lichaamssensaties met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. PMT maakt gebruik van lichaamsgerichte oefeningen en activiteiten om bewustwording, zelfvertrouwen, ontspanning en het herstel van het lichaamsbewustzijn te bevorderen. Het belangrijkste verschil tussen PMT en andere vormen van therapie, zoals gesprekstherapie of medicamenteuze behandelingen, is dat PMT zich richt op het actief betrekken van het lichaam bij het therapeutisch proces. Het richt zich op het ervaren en veranderen van de fysieke sensaties, bewegingspatronen en lichaamsbeleving van de persoon in therapie. Dit aspect kan helpen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en het aanleren van nieuwe gedragspatronen.

Kortom, psychomotorische therapie is een vorm van therapie die gericht is op het bevorderen van de gezondheid door middel van lichaamsgerichte oefeningen en activiteiten. Het verschilt van andere vormen van therapie doordat het de nadruk legt op de wisselwerking tussen lichaam en geest en actief het lichaam betrekt in het therapeutisch proces.

Voor wie is psychomotorische therapie geschikt?

Psychomotorische therapie is geschikt voor mensen met verschillende psychische en emotionele problemen, waaronder:

 • Angststoornissen: Psychomotorische therapie kan helpen bij het verminderen van angstgevoelens en het verbeteren van de coping vaardigheden van mensen met angststoornissen.
 • Depressie: Psychomotorische therapie kan helpen bij het verbeteren van stemming en het verlichten van symptomen van depressie. Het richt zich op het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het bevorderen van positieve lichaamservaringen.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Psychomotorische therapie kan helpen bij het verminderen van de symptomen van PTSS, zoals herbelevingen en vermijdingsgedrag. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen kan het helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen.
 • Persoonlijkheidsstoornissen: Psychomotorische therapie kan mensen met persoonlijkheidsstoornissen helpen om emoties te reguleren, lichaamsbewustzijn te vergroten en interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

Dit is slechts een opsomming van klachten en mogelijkheden. Het is altijd raadzaam je hulpvraag voor te leggen om te kijken of en hoe deze aan te vliegen valt met deze vorm van therapie.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van psychomotorische therapie?

De belangrijkste doelstellingen van psychomotorische therapie zijn:

 • Het vergroten van lichaamsbewustzijn: Psychomotorische therapie richt zich op het vergroten van het bewustzijn van het lichaam en het begrijpen van de verbinding tussen lichaam, geest en emoties. Het doel is om cliënten te helpen hun lichaam beter te begrijpen en zich bewust te worden van hun fysieke sensaties en expressie.
 • Het bevorderen van lichaamsontspanning: Psychomotorische therapie helpt cliënten ontspanningstechnieken te leren en toe te passen om spanning en stress in het lichaam te verminderen. Dit kan het verminderen van spierspanning, het verlagen van de hartslag en het bevorderen van een algemeen gevoel van ontspanning omvatten.
 • Het vergroten van lichamelijke expressie: Psychomotorische therapie moedigt cliënten aan om hun emoties, gedachten en ervaringen via het lichaam tot uitdrukking te brengen. Dit kan worden bereikt door middel van beweging, dans, expressieve kunst en andere lichaamsgerichte technieken. Het doel is om cliënten te helpen vorm te geven aan hun innerlijke wereld en zich vrijer te uiten.
 • Het verbeteren van sociale interactie en communicatie: Psychomotorische therapie kan worden gebruikt om sociale vaardigheden en communicatievaardigheden te verbeteren. Door middel van beweging en lichaamstaal kunnen cliënten leren hoe ze non-verbale signalen kunnen interpreteren en effectiever kunnen communiceren met anderen.
 • Het ondersteunen van het herstel van trauma: Psychomotorische therapie kan helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen en het bevorderen van herstel. Door middel van lichaamsgerichte technieken kunnen cliënten veiligheid, grenzen en zelfvertrouwen opbouwen, en kunnen ze helpen bij het integreren van traumatische herinneringen in hun lichaam en geest.

Welke technieken en benaderingen worden vaak gebruikt in psychomotorische therapie?

Er zijn verschillende technieken en benaderingen die vaak worden gebruikt in psychomotorische therapie. Enkele veelvoorkomende zijn:

 • Bewegings- en lichaamsgerichte interventies: Deze omvatten oefeningen, bewegingsspelletjes en fysieke activiteiten om het lichaamsbewustzijn, de lichaamsbeheersing en de lichaamsexpressie te vergroten.
 • Expressieve therapieën: Dit omvat gebruik maken van verschillende expressievormen zoals dans, drama en muziek om emoties, gedachten en ervaringen te uiten en te verkennen.
 • Sensomotorische interventies: Dit omvat het werken aan het verbeteren van de sensorische verwerking, het versterken van het lichaamsbesef en het reguleren van de zintuigen om het functioneren te stabiliseren.
 • Adem- en ontspanningstechnieken: Deze technieken omvatten instructies en oefeningen om de ademhaling te reguleren en het lichaam te ontspannen, waardoor stress wordt verminderd en het emotioneel welzijn wordt bevorderd.
 • Lichaamsgerichte psychotherapie: Dit omvat het integreren van lichaamsgerichte benaderingen met psychodynamische, cognitieve en gedragstherapeutische technieken om het bewustzijn van lichaamssensaties, emoties en gedachten te vergroten.

Psychomotorische therapie is een integratieve discipline waarbij er verschillende technieken en benaderingen kunnen worden gecombineerd op basis van de behoeften van de cliënt en de therapeutische doelen.

Hoe verloopt een typische sessie of behandelingsserie in psychomotorische therapie?

Een typische sessie of behandelingsserie in psychomotorische therapie bestaat meestal uit de volgende stappen:

 1. Kennismaking en evaluatie: In de eerste sessie vindt er een kennismaking plaats tussen de therapeut en de cliënt. Hierbij wordt besproken wat de verwachtingen en doelen van de therapie zijn. De therapeut voert ook een initiële evaluatie uit om de huidige situatie van de cliënt te begrijpen en de specifieke problemen en uitdagingen te identificeren.
 2. Observatie en Analyse: Gedurende de sessies zal de therapeut de cliënt observeren terwijl hij verschillende bewegings- en lichaamsactiviteiten uitvoert. De therapeut analyseert de manier waarop de cliënt beweegt, reageert en communiceert binnen deze activiteiten.
 3. Interventies en oefeningen: Op basis van de analyse en observaties zal de therapeut specifieke interventies en oefeningen ontwikkelen om de cliënt te helpen zijn bewegings- en lichaamspatronen te veranderen of aan te passen. Dit kunnen oefeningen zijn gericht op het vergroten van lichaamsbewustzijn, het verbeteren van motorische vaardigheden, het verminderen van spanning of het bevorderen van communicatie en interactie.
 4. Bespreking en Reflectie: Na elke oefening of interventie bespreekt de therapeut met de cliënt zijn ervaringen en reflecteert hij op de emoties, gedachten en lichamelijke sensaties die naar voren komen tijdens de activiteiten. Dit helpt de cliënt om dieper inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag en reacties.
 5. Generalisatie en Transfer: Gedurende de sessies wordt er gewerkt aan het generaliseren en transfereren van wat er is geleerd naar het dagelijks leven van de cliënt. De therapeut moedigt de cliënt aan om de nieuwe vaardigheden, inzichten en gedragsveranderingen toe te passen buiten de therapieomgeving.
 6. Evaluatie en afronding: Na een afgesproken aantal sessies wordt er een evaluatie gedaan om te beoordelen of de gestelde doelen zijn bereikt en of de therapie succesvol is geweest. Indien nodig kunnen er follow-up sessies of een nieuwe behandelingsserie worden gepland.

Het aantal sessies en de duur van de behandeling kunnen variëren, afhankelijk van de individuele behoeften en doelen van de cliënt. Het is ook mogelijk dat psychomotore therapie wordt geïntegreerd als onderdeel van een bredere therapeutische aanpak, samen met andere vormen van therapie zoals praattherapie.