Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij er veel aandacht is voor de interactiepatronen met de mensen om je heen. Je partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren of vrienden kunnen ook betrokken worden bij de sessie(s) en er wordt rekening gehouden met belangrijke afwezigen. Systeemtherapie wordt daarom ook wel gezins- en relatietherapiegenoemd.

De therapie is gericht op het begrijpen en oplossen van dingen waar je tegenaan loopt binnen de sociale context: in relatie tot de ander. Dit kan bijvoorbeeld binnen je gezin, familie of vriendengroep zijn. Het uitgangspunt van systeemtherapie is dat een probleem niet op zichzelf staat, maar dat de mensen die deel uitmaken van je leven hier een belangrijke rol bij spelen. Systeemtherapie geeft inzicht in (terugkerende) problemen en de invloed daarvan op relaties.

Systeemtherapie gaat ervan uit dat je sociale, relationele, economische en culturele context veel invloed heeft op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei.

Bij systeemtherapie is er veel aandacht voor wat er zich afspeelt tussen verschillende leden van een systeem. Je bekijkt het effect dat jullie op elkaar kunnen hebben – de onderlinge interactiepatronen – en je krijgt handvatten om je relatie te verbeteren. Zo kom je eerder tot de kern van het probleem, wat uiteindelijk bijdraagt aan sneller herstel. Vaak zorgen de sessies met een systeemtherapeut voor meer begrip tussen jou en de mensen om je heen.

Door je naasten te betrekken bij de therapie kan je voorkomen dat problemen groter worden.

Waarbij kan systeemtherapie helpen?

Systeemtherapie kan worden gebruikt voor een breed scala aan problemen:

  • Bij conflicten binnen relaties en gezinnen. Bijvoorbeeld bij communicatieproblemen of bij conflicten tussen ouders en kinderen. Ook bij een scheiding kan systeemtherapie helpen bij vragen als: Hoe blijf je samen ouders als je geen partners meer bent? Hoe ondersteun je je kinderen het beste in het proces van scheiden?
  • Bij levensfaseproblematiek binnen je relatie/gezin. Als veranderingen voor wrijving zorgen, bijvoorbeeld in een gezin met pubers of uit huis gaande kinderen. Met systeemtherapie kunnen jullie uitzoeken hoe er een gezonde balans blijft tussen verbinding en autonomie.
  • Bij samengestelde gezinnen en een ‘nieuwe’ dynamiek. Hoe kan je dat soepel laten verlopen, hoe zorg je dat iedereen een plek heeft en zich gezien en gehoord voelt? Hoe ga je om met schuldgevoelens als ouders zijnde?
  • Bij problemen op het werk, zoals bij conflicten tussen teamleden, moeilijkheden met het werken in groepen of bij spanningen binnen leidinggevende teams.
  • Bij (hechting)problemen met zelfbeeld en sociale interacties, zoals problemen met het opbouwen en onderhouden van relaties, moeilijkheden met assertiviteit of problemen met het aannemen van leiderschap.
  • Bij lichamelijke aandoeningen; je leert hoe je dit een plek kan geven in het gezinssysteem.
  • Bij het veranderen van bepaalde aspecten van je leven. Als je bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden wil aanleren of oude patronen wil aanpakken die niet langer werkzaam voor je zijn.