Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Verzekerde zorg
Behandeling die valt binnen de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij wordt niet uitgegaan van losse consulten waarvoor een uurprijs wordt berekend, maar van behandeltrajecten die (nadat de behandeling beëindigd is) als een geheel in rekening worden gebracht. PraktijkPresent hanteert hierbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Voor 2021 gelden de volgende tarieven (BTW-vrijgesteld):

Basis GGZ Kort (294 minuten)   € 522,13
Basis GGZ Middel (495 minuten)   € 885,01
Basis GGZ Intensief (750 minuten) € 1434,96
Basis GGZ Chronisch (750 minuten) € 1380,49

Als na de intake blijkt dat de behandeling niet past binnen de Generalistische Basis GGZ en er een andere vorm van hulp nodig is, wordt een zogenaamd onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Onvolledig behandeltraject                 € 228,04

Het aantal minuten geeft een indicatie van de tijd die voor de behandeling beschikbaar is. Dit omvat zowel de directe behandeltijd als de tijd die besteed wordt aan bijvoorbeeld verslaglegging en overleg met andere zorgverleners.

De Nza vraagt met betrekking tot de genoemde tarieven het volgende mee te delen. “Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.”
PraktijkPresent heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Na afronding van de behandeling ontvangt de cliënt daarom zelf een factuur die vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Bij een natura-polis wordt gewoonlijk 60 tot 80% van de kosten vergoed. Bij een restitutie-polis is dat meestal 100%. Houdt er rekening mee dat de kosten verrekend worden met het eigen risico dat met de zorgverzekeraar is afgesproken (€ 385,00 of hoger per jaar).

Vergoeding vindt dus altijd achteraf plaats. Uiteraard draagt PraktijkPresent er zorg voor dat de rekening voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Niettemin is de vergoeding een kwestie tussen de cliënt en de zorgverzekeraar. Geen vergoeding betekent niet dat de rekening van PraktijkPresent niet betaald hoeft te worden.

Het moment van starten van de behandeling is bepalend voor de vraag welke polisvoorwaarden van toepassing zijn en de afrekening van het eigen risico. Stel dat een behandeling in december 2019 start, dat wordt het eigen risico van het jaar 2019 gebruikt. De polisvoorwaarden van de verzekering die u in 2019 had, zijn van toepassing, ook al hebt u voor 2020 een andere zorgverzekering.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet in elk geval aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:
* Er is een verwijsbrief van de huisarts waarop vermeld staat dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de vermoedelijke diagnose is (bijvoorbeeld angst of depressie).
* De diagnose die na de intake gesteld wordt, komt voor op de lijst met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk om te weten is dat behandeling van relatieproblemen en werkgerelateerde klachten niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor zogenaamde aanpassingsstoornissen. In sommige gevallen is wel vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Niet verzekerde zorg / particulier
PraktijkPresent biedt ook zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, zoals aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek en relatietherapie. In deze gevallen komt de behandeling voor eigen rekening. Hiervoor gelden de volgende tarieven.

Individueel consult (60 minuten) € 93,00 (vrijgesteld van BTW)
Relatietherapie (sessie van 90 minuten) € 135,00 per gesprek (dit bedrag is inclusief BTW) Indien gewenst kan het bedrag gesplitst worden per partner

Afzeggen van een afspraak
Indien minimaal 24 uur van te voren een afspraak wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht voor het gesprek.  In andere gevallen wordt een half consult in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.

Jeugd (tot 18 jaar)

Vergoeding
Vanaf 2015 valt de hulp aan kinderen en jongeren onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente. PraktijkPresent heeft voor drie jaar (2018 t/m 2020) een contract afgesloten met de gemeenten die zijn aangesloten bij het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (www.nsdmh.nl): Gouda, Bodegraven, Waddinxveen, Zuidplas, Reeuwijk, Krimpenerwaard. De behandeling wordt vergoed als er een beschikking is van de gemeente, afgegeven op basis van de Jeugdwet. In de meeste gevallen is ook een verwijzing van de huisarts of specialist voldoende om de behandeling vergoed te krijgen.
Voor jongeren die buiten de genoemde regio wonen, kan soms de zorg vergoed worden vanuit een persoons-gebonden budget (PGB). Informeer hiervoor bij de gemeente (Sociaal Team of Centrum voor Jeugd en Gezin) naar de mogelijkheden. Wij zijn ook altijd bereid om samen met u/jou naar mogelijkheden voor vergoeding te zoeken.