Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Verzekerde zorg
Behandeling die valt binnen de GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Vanaf 1 januari 2022 vindt de bekostiging in de GGZ plaats volgens het Zorgprestatiemodel. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe deze in rekening moet worden gebracht. Voorheen werd de rekening van een behandeling pas aan het einde van een (korter of langer) behandeltraject verstuurd. In de nieuwe werkwijze worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Inhoudelijk verandert de zorg dus niet.

PraktijkPresent hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Behandelsessie

45 minuten, tariefcode CO0497                                                120,99 euro

Intakegesprek

60 min. incl. tijd voor rapportage, tariefcode CO0562         163,37 euro

PraktijkPresent heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Als cliënt ontvang je daarom zelf een factuur die bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Bij een natura-polis wordt gewoonlijk 60 tot 80% van de kosten vergoed. Bij een restitutie-polis is dat meestal 100%. Houdt er rekening mee dat de kosten verrekend worden met het eigen risico dat met de zorgverzekeraar is afgesproken (€ 385,00 of hoger per jaar).

Vergoeding vindt dus altijd achteraf plaats. Uiteraard draagt PraktijkPresent er zorg voor dat de rekening voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Niettemin is de vergoeding een kwestie tussen de cliënt en de zorgverzekeraar. Geen vergoeding betekent niet dat de rekening van PraktijkPresent niet betaald hoeft te worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet in elk geval aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:
* Er is een verwijsbrief van de huisarts waarop vermeld staat dat het gaat om een verwijzing naar de GGZ. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de vermoedelijke diagnose is (bijvoorbeeld angst of depressie).
* De diagnose die na de intake gesteld wordt, komt voor op de lijst met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk om te weten is dat behandeling van relatieproblemen en werkgerelateerde klachten niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor zogenaamde aanpassingsstoornissen. In sommige gevallen is wel vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Niet verzekerde zorg / particulier
PraktijkPresent biedt ook zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, zoals bij stress en burn-out, werken aan zelfvertrouwen, aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek en relatietherapie. In deze gevallen komt de behandeling voor eigen rekening. Hiervoor gelden in 2022 de volgende tarieven.

Individueel consult intakegesprek

Individueel consult overig (60 minuten)

€ 150,00 (vrijgesteld van BTW)

€ 100,00 (vrijgesteld van BTW)

Relatietherapie (sessie van 90 minuten) € 139,50 per gesprek (dit bedrag is inclusief BTW). Indien gewenst kan het bedrag gesplitst worden per partner

Afzeggen van een afspraak
Indien minimaal 24 uur van te voren een afspraak wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht voor het gesprek.  In andere gevallen wordt een half consult in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.

Jeugd (tot 18 jaar)

Vergoeding
Vanaf 2015 valt de hulp aan kinderen en jongeren onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente. PraktijkPresent heeft ook voor 2022 een contract afgesloten met de gemeenten die zijn aangesloten bij het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (www.nsdmh.nl): Gouda, Bodegraven, Waddinxveen, Zuidplas, Reeuwijk, Krimpenerwaard. De behandeling wordt vergoed als er een beschikking is van de gemeente, afgegeven op basis van de Jeugdwet. In de meeste gevallen is ook een verwijzing van de huisarts of specialist voldoende om de behandeling vergoed te krijgen.
Voor jongeren die buiten de genoemde regio wonen, kan soms de zorg vergoed worden vanuit een persoons-gebonden budget (PGB). Informeer hiervoor bij de gemeente (Sociaal Team of Centrum voor Jeugd en Gezin) naar de mogelijkheden. Wij zijn ook altijd bereid om samen met u/jou naar mogelijkheden voor vergoeding te zoeken.