Werkgevers

Werken aan duurzaam herstel

Voor werkgevers en bedrijfsartsen

Met PraktijkPresent kun je preventief en curatief psychologische hulp bieden aan werknemers met mentale klachten.

Korte wachttijd
Focus op duurzaam herstel
Ervaren therapeuten
betaling per afgenomen sessie

Bedrijfspsycholoog bij psychische klachten

Heb je als werkgever of bedrijfsarts te maken met een werknemer met psychische klachten? Er kunnen zowel werk- als privéfactoren zijn die goed functioneren op de werkvloer in de weg staan. Veel voorkomende klachten onder werkenden zijn bijvoorbeeld stress, burn-out, angst en depressie. Ook kun je denken aan het oefenen met assertiviteit, zelfbeeld of inzicht krijgen in sterke kanten. Een groot deel van het ziekteverzuim heeft een niet-werkgerelateerde oorzaak. Een bedrijfspsycholoog neemt in de behandeling zowel privé- als werkfactoren mee en kijkt hiermee naar het totaalplaatje.

Psychische hulp vermindert verzuim

Hulp van een professional bij mentale problemen verkleint de kans op verzuim. Dit kan in de vorm van preventieve hulp, waardoor de kans kleiner is dat een werknemer langdurig uitvalt. Ook kan hulp ingeschakeld worden bij re-integratie na uitval door psychische klachten.
Onze behandeling is erop gericht om samen met medewerkers te werken aan duurzaam herstel. De interventies helpen de medewerker om beter voor zichzelf te zorgen en in de toekomst veerkrachtiger om te gaan met stress. Dit komt niet alleen de gezondheid, maar ook de tevredenheid en prestatie van medewerkers ten goede.

Werkwijze bij PraktijkPresent

Bij aanmelding van een medewerker wordt er een intakegesprek ingepland. Aan de hand van het intakegesprek en eventuele vragenlijsten (zoals de Burn-out Assessment Tool) kan een inschatting gemaakt worden van de duur van de behandeling.

Bij PraktijkPresent maken we gebruik van een divers behandelteam. Zo is er mogelijkheid tot behandeling door een Bedrijfspsycholoog, een Psychomotorisch Therapeut, een Systeemtherapeut, maar denk bijvoorbeeld ook aan Wandelcoaching. Omdat er korte lijntjes zijn tussen diverse behandelaren, is het mogelijk om een combinatie te maken van verschillende behandelaren tijdens een traject.

Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes. Zo kunnen bijvoorbeeld oefeningen uit de Acceptance and Commitment Therapy ingezet worden, uit de Cognitieve Gedragstherapie, Psychomotorische therapie, EMDR, Arbeidspsychologie, Psychotherapie, Positieve Psychologie, Coaching of Mindfulness. Na iedere sessie krijgt de client praktische en effectieve oefeningen als huiswerk mee, om de vooruitgang tussen de sessies door te maximaliseren. Deze oefeningen kunnen bijvoorbeeld trainen op assertiviteit, het inzetten van sterke kanten, zelfbeeld, het veerkrachtig omgaan met stressvolle situaties (copingstijlen), omgaan met rouw en verlies of het herkennen en veranderen van negatieve overtuigingen. Vaak wordt de client aangemoedigd om zowel in de privésituatie als op de werkvloer te oefenen. Een traject kan afsluiten met een terugvalpreventieplan.

Tarieven en contact

Als werkgever betaal je per afgenomen sessie. Ook is het mogelijk om in overleg een vast pakket aan sessies af te nemen.

Tarief intakegesprek € 217,50
Tarief behandelsessie 60 minuten  € 145,-

Wil je in contact komen met een van onze behandelaren? Vul onderstaand contactformulier in voor het aanmelden van een medewerker of voor een kennismaking.