Werkwijze

Aanmelding

Je kunt je bij ons aanmelden via contact . Binnen een week na aanmelding bellen we je en bespreken we kort wat je vragen zijn en wat je verwacht van de hulpverlening. We bekijken samen of je bij ons aan het juiste adres bent. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ter voorbereiding vragen we je een formulier in te vullen waarop je een aantal belangrijke gegevens kunt vermelden.
Ben je 16 jaar of ouder, dan is het mogelijk om je zelfstandig bij ons aan te melden. Bedenk wel dat het positief kan meewerken in de behandeling als je ouders op de een of andere manier betrokken kunnen worden.

Intake

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en zetten we je klachten en problemen op een rijtje; tegelijk kijken we met je naar je kwaliteiten en krachtige eigenschappen die je helpen om te gaan met uitdagingen. Soms kunnen we aan het eind van dit gesprek meteen een behandelvoorstel doen, maar het kan ook zijn dat hier meer tijd voor nodig is. Om een beter beeld van de situatie te krijgen, is het soms nodig om een of meer vragenlijsten in te vullen.
Belangrijk: neem bij het eerste gesprek je identiteitsbewijs en – als je je aanmeldt voor de Generalistische Basis GGZ – de verwijsbrief van je huisarts mee.

Behandeling

Na de intake stellen we een behandelovereenkomst op waarin vermeld staat wat de diagnose is (indien van toepassing), de behandeldoelen, de behandelmethode en afspraken over de duur en de frequentie van de therapie. Deze behandelovereenkomst nemen we samen door en wordt zo nodig aangepast. Belangrijk is dat jij je erin kan vinden. Zijn we het eens geworden over het behandeltraject, dan ontvangt de verwijzer/huisarts hierover van ons bericht.

Duur en frequentie

Na de intake maken we een inschatting hoe lang de behandeling zal gaan duren. De trajecten duren gemiddeld zo’n vijf tot acht keer; voor sommigen is er meer nodig: zo’n tien tot twaalf keer. Meestal beginnen we met een gesprek om de twee weken. Later in het traject zit er vaak wat meer tijd tussen de afspraken. Binnen de therapie is er ook de mogelijkheid voor consulten via e-mail en telefoon.

Evaluatie en afsluiting

In de loop van het behandeltraject wordt regelmatig geëvalueerd of we op het goede spoor zitten. Zo nodig wordt de therapie bijgesteld. Zijn de doelen bereikt, dan wordt in onderling overleg de behandeling afgesloten. We stellen dan een korte schriftelijke terugkoppeling op die ook naar de verwijzer/huisarts wordt gestuurd. Het kan zijn dat je aan het eind van het traject nog steeds klachten hebt. Als dat zo is, kijken we samen welke mogelijkheden er zijn voor verdere behandeling.


Jeugd

Voor jongere kinderen wordt vaak ook gebruik gemaakt van de speelkamer.

PraktijkPresent heeft een grote speelkamer